Programul „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”

Prevederi generale

1. Saptamâna 1 – 5 aprilie 2013 va fi dedicata activitatilor educative
extracurriculare si extrascolare, în cadrul programului numit „Sa stii mai
multe, sa fii mai bun!”. În aceasta saptamâna nu se organizeaza cursuri
conform orarului obisnuit al unitatii de învatamânt, iar programul „Sa stii
mai multe, sa fii mai bun!” se va desfasura în conformitate cu un orar
special.
2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor si
a cadrelor didactice în activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor
diverse ale copiilor prescolari/elevilor, sa puna în valoare talentele si
capacitatile acestora în diferite domenii, nu neaparat în cele prezente în
curriculumul national, si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate, în
contexte nonformale.
3. În perioada 2 – 7 aprilie 2013, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si
Sportului organizeaza etapele nationale ale olimpiadelor colare pe discipline
de învatamânt si, dupa caz, ale concursurilor scolare.
4. În programul „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, elaborat si organizat de
fiecare unitate de învatamânt, vor fi inclusi toti copiii prescolari/elevii si
toate cadrele didactice care nu participa la etapa nationala a olimpiadelor si
concursurilor scolare.

Planificarea si aprobarea programului
5. În vederea elaborarii programului de activitati, în timpul primului semestru,
se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigentie, si cadrelor didactice,
în cadrul sedintelor comisiilor metodice, parintilor, în cadrul sedintelor cu
parintii, precum si reprezentatilor autoritatilor administratiei publice locale/ai
comunitatii, în cadrul sedintelor consiliului de administratie.
6. Dupa colectarea propunerilor se vor desfasura dezbateri în colectivele de
elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral si în comitetul reprezentativ
al parintilor, în vederea adoptarii programului agreat de majoritatea elevilor
si a cadrelor didactice.
7. Modalitatea de selectie a activitatilor propuse se decide la nivelul unitatilor
de învatamânt si presupune implicarea, în egala masura, a elevilor, a cadrelor
didactice, a parintilor, astfel încât proiectele si activitatile selectate sa
corespunda obiectivelor educationale specifice comunitatii scolare, fiind un
rezultat al optiunilor acesteia.
8. Tipurile de activitati care se organizeaza în saptamâna mentionata, durata
acestora, modalitatile de organizare si responsabilitatile se stabilesc în
consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie al unitatii
de învatamânt, pâna la data de 15 februarie 2013.

9. Consilierul educativ din unitatea de învatamânt centralizeaza propunerile
agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activitatilor Educative
al unitatii de învatamânt, ca domeniu distinct: programul „Sa stii mai multe,
sa fii mai bun!”.
10. Conducerile unitatilor de învatamânt vor asigura popularizarea programului
„Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”, la nivel local pentru crearea unui
impact pozitiv al activitatilor organizate, atât la nivelul unitatii de
învatamânt, cât si la nivelul comunitatii.
11. Unitatile de învatamânt sunt încurajate sa permita participarea parintilor, a
voluntarilor, a reprezentantilor mass-mediei si a publicului larg la activitatile
care se preteaza la acest tip de deschidere spre comunitate.
Continutul si organizarea programului
12. Se recomanda elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de
prescolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unitatii de învatamânt, care
sa urmareasca si sa permita realizarea unor obiective educationale prin
activitati care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.
13. Proiectele se pot organiza si în consortiile colare, în parteneriat cu alte
unitati de învatamânt, cu organizatii neguvernamentale, cu palatele si
cluburile copiilor, cu cluburile sportive scolare, cu directiile de tineret si
sport, cu taberele scolare, cu institutii culturale si stiintifice (institute de
cercetari, institutii de învatamânt superior etc.), cu politia, jandarmeria,
inspectoratele pentru situatii de urgenta, cu directiile de sanatate publica,
agentiile pentru protectia mediului etc.
14. Atât elevii, cât si cadrele didactice vor alege activitatile la care doresc sa
participe, din lista celor propuse. De asemenea, se va avea în vedere
posibilitatea implicarii parintilor care doresc acest lucru, precum si a altor
parteneri.
15. Fiecare activitate la care participa copiii prescolari/elevii trebuie sa fie
coordonata de un numar corespunzator de cadre didactice. Indiferent de
tipurile de activitati organizate, conducerea unitatii de învatamânt si cadrele
didactice vor lua toate masurile pentru asigurarea supravegherii copiilor
prescolari/elevilor si a securitatii acestora.
16. Tipurile de activitati care pot fi organizate în cadrul programului „Sa stii
mai multe, sa fii mai bun!”, pot include:

- activitati culturale;
- activitati tehnico-stiintifice;
- activitati sportive;
- activitati de educatie pentru cetatenie democratica, pentru promovarea
valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa în
societate, responsabilitate sociala, relatii si comunicare etc.);

- activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos (inclusiv
referitoare la dependenta de calculator, siguranta pe internet etc.);
- activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului (inclusiv
colectare selectiva, economisirea energiei, energie alternativa etc.);
- activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte în
situatii de urgenta etc.;
- altele.
Aceste activitati se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:
- ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educatie media si
cinematografica;
- competitii organizate la nivelul scolii, al grupurilor de scoli, al
localitatii sau al judetului;
- mese rotunde, dezbateri;
- activitati de voluntariat sau de interes comunitar;
- campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincventei
juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
- proiecte comunitare, de responsabilitate sociala;
- peer – education;
- schimburi de experienta;
- vizite de studii;
- tabere/scoli de creatie sau de cercetare;
- parteneriate educationale si tematice la nivel de unitati de învatamânt,
pe plan intern si international, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru
lucrul în echipa si în proiecte.

Monitorizare si evaluare
17. Activitatile vor fi organizate în fiecare zi lucratoare a saptamânii
mentionate, acoperind cel putin numarul de ore prevazut în orarul obisnuit al
scolii, atât pentru elevi, cât si pentru cadrele didactice.
18. Dupa aprobarea de catre consiliul de administratie, programul adoptat
devine obligatoriu, atât pentru elevi, cât si pentru cadrele didactice.
19. Elevii au obligatia de a participa la activitatile pentru care s-au înscris,
absentele fiind înregistrate în catalog la rubrica Purtare.
20. Activitatile aprobate se vor mentiona în condica de prezenta a cadrelor
didactice si vor fi monitorizate de conducerea unitatii de învatamânt.
21. Fiecare unitate de învatamânt va elabora instrumente si criterii de evaluare a
activitatilor desfasurate în saptamâna „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”.
Elaborarea criteriilor se va realiza printr-o procedura transparenta, prin
implicarea elevilor, parintilor si a cadrelor didactice, cu consultarea, dupa
caz, a partenerilor din afara unitatii de învatamânt implicati în program.
Instrumentele si criteriile de evaluare vor fi avizate de catre consiliul profesoral, aprobate de catre consiliul de administratie si anuntate comunitatii scolare si publicului larg cu cel putin 3 saptamâni înainte de începerea activitatilor propriu-zise.

Sursa: www.edu.ro

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *


sapte − = 2

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>